Ekonomiska villkor för egenföretagare

På arvodet du betalar så betalar jag som egen företagare först in 25% i moms. Därefter dras mina kostnader för lokalhyra etc. På det som sedan blir kvar betalar jag ca 40% i skatt.

Exempel:
Om du t.ex. betalar 800 kr så återstår alltså ca 300 kr när skatten är betald.
Om du t.ex. betalar 700 kr så återstår alltså ca 275 kr när skatten är betald.
Om du t.ex. betalar 600 kr så återstår alltså ca 230 kr när skatten är betald

För att kunna erbjuda alla mina klienter min totala närvaro och uppmärksamhet så ger jag maximalt 4 behandlingar under en dag.