Ekonomiska villkor för egenföretagare

På arvodet du betalar så betalar jag som egen företagare först in 25% i moms. Därefter dras mina kostnader för lokalhyra etc. På det som sedan blir kvar betalar jag ca 40% i skatt.

Exempel:

Om du t.ex betalar 1000 kr så återstår alltså ca 430 kr när skatten är betald.
Om du t.ex. betalar 900 kr så återstår alltså ca 380 kr när skatten är betald.
Om du t.ex. betalar 800 kr så återstår alltså ca 330 kr när skatten är betald.
Om du t.ex. betalar 700kr så återstår alltså ca 280 kr när skatten är betald

För att kunna erbjuda alla mina klienter min totala närvaro och uppmärksamhet så ger jag maximalt 4 behandlingar under en dag.