Rosenmetoden

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som kan göra dig avslappnad och medveten om kroppen och dess spänningar.
Beröringen går djupt och är samtidigt lyhörd och respektfull. Den gör det möjligt för dig att slappna av och komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan.
Känslor och händelser du behövt avskärma dig ifrån kan komma upp till ytan och muskelspänningar kan släppa.

Spända muskler påverkar oss!

Många kroppsliga problem och smärtor beror på starka spänningar i kroppens muskler.
Spända muskler formar våra kroppar. Vi kanske kutar med ryggen, biter ihop käkarna eller spänner låren. Dessa spänningar hindrar kroppens rörlighet och begränsar andning och blodcirkulation. En långvarig spänning blir en belastning för kroppen och trötthet och smärta kan bli resultatet.

Behandling med Rosenmetoden

Lyssnande händer

Under behandlingen ligger du bekvämt på en massagebänk. Du har underkläder på dig och ett lakan över dig. Rosenmetoden kännetecknas av den direkta men mjuka, lyhörda beröringen av kroppens spända muskler. Som Rosenterapeut arbetar jag med händer som möter och lyssnar snarare än händer som ”fixar” och manipulerar.

Kroniska spänningar i kroppen har uppstått då vi i tidig ålder lärde oss att hålla tillbaka känslor, längtan och impulser som vi kanske egentligen hade behövt få uttrycka. Ofta härstammar detta, att vi omedvetet håller tillbaka känslorna genom muskelspänning, från en upplevelse av att inte ha blivit förstådd, lyssnad till, mött, accepterad eller sedd. När dessa muskelspänningar till slut blir mötta och lyssnade till så finns det en möjlighet för dom att släppa efter att ha hållit i åratal, ja kanske ett helt liv!

Allteftersom avspänning sker blir andningen djupare och det finns många gånger glömda eller omedvetna känslor, minnen och attityder som får möjlighet att komma upp till ytan och bli medvetna.

Rosenterapeuter är tränade i att lägga märke till små förändringar i muskelspänningar och andningsmönster. Dessa subtila förändringar är en indikator på att klienten slappnar av och blir mer medveten om sin kropp och av sin inre upplevelse av världen. Rosenterapeuten svarar an med beröring och ibland ord som tillåter klienten att uppleva och släppa det som har hållits tillbaka av omedvetna muskelspänningar.

Under den pågående processen så släpper inte bara kroniska muskelspänningar utan också gamla handlingsmönster och vanor som har begränsat oss i livet kan förändras. Ofta upplever klienten förbättrad livskvalité, större självinsikt, nya möjligheter och en friare känsla i kropp och själ

Marion Rosen

Rosenmetoden har fått sitt namn efter den tysk-amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen som har utvecklat metoden

Vad säger forskningen?

Forskning har visat att beröring påverkar kroppens hormonproduktion. Stresshormonerna kortisol och adrenalin minskar medan ”lugn och ro-” hormonet oxytocin ökar. Oxytocin höjer smärttröskeln, aktiverar mag- och tarmkanalens rörelser och sänker blodtrycket. Immunförsvaret förbättras också av beröring

En ”in-i-kroppen”-upplevelse

Man behöver inte nödvändigtvis ha stora ”problem” varken fysiskt eller psykiskt för att få stort utbyte av Rosenmetoden. Rosenmetoden är i första hand en avspänningsmetod. Många använder den för att uppnå djupare kroppsmedvetenhet, bättre hållning eller som en metod för att komma närmare sig själv.
I Rosenterapeuters riksförbunds medlemstidning, Rosenbladet, var temat för 2006 ”Vad är Rosenmetoden? ” Såhär svarade dåvarande praktikårselev Ola Lindén på frågan:
”För mig har Rosenmetoden en extra dimension. Det finns något oförklarligt i mötet. Något mer än bara längd – bredd – djup och tid med händer som möter en kropp med spända muskler. Det är kravlöst och fritt från prestation. När du som klient släpper taget om bänken, stänger av viljan att hjälpa till, känner tilliten och låter det som lossnar bäras fram av skratt eller gråt och du vet att ingen tvunget behöver analysera vad som händer – då är du mitt i Rosenmetoden.
För vem passar Rosenmetoden? Läs mer här

Vill du gå på kurs i Rosenmetoden? Här finns mer info.