Rosenmetoden för vem?

Rosenmetoden är en möjlighet till förändring för dig som:window
  • Har spända eller värkande muskler
  • Känner dig trött eller stressad och söker avspänning
  • Lider av spänningshuvudvärk
  • Har sömn- eller koncentrationssvårigheter
  • Vill få ökad kroppskännedom
  • Vill lära känna dig själv på ett djupare plan
  • Inte längre vill styras av gamla vanemönster utan vill leva livet fullt ut.