Tankar om Närvaro

Jag kallar mitt företag Närvaro. Jag har valt det namnet eftersom jag i mitt eget liv alltmer upplever vilken läkande kraft närvaron är. Jag tror också att det är bl.a. bristen på närvaro i vårt samhälle som gör oss alltmer stressade och sjuka idag. Vi är ju så ofta någon annanstans än just här och nu…
Min, inte helt blygsamma, förhoppning är att jag genom mitt arbete som terapeut ska kunna vara med och bidra till att höja graden av närvaro i vårt samhälle.

Närvaro under behandlingar

Det var i behandlingssituationen som jag först började fundera kring närvaro och dess potential.hallon Att jag som Rosenterapeut avhåller mig från ett mekaniskt ”fixande” av klientens spänningar och istället antar en attityd av öppet, ickevärderande lyssnande med mina händer och min person under behandlingen verkar vara en förutsättning för att läkande processer ska sätta igång . Det är alltså inte genom mitt ”görande” utan genom mitt ”närvarande” som processerna startar. Jag upplever också att det är de gånger som klienten verkligen lyssnar inåt och är närvarande i sin egen kropp under behandlingen som de riktigt viktiga insikterna kan få komma upp till ytan och den djupaste läkningen kan ske.

Ökad kroppmedvetenhet

En av fördelarna som jag ser med kroppsterapi som t.ex. Rosenmetoden eller CranioSacral terapi, är att klienten blir mer närvarande i sin kropp också mellan behandlingarna. En bättre kroppsmedvetenhet leder till en lyhördhet för kroppens signaler d.v.s. en bättre kontakt med kroppens egen klokhet. Detta, att vara närvarande i sin kropp och faktiskt känna kroppens signaler, vilket inte verkar vara en självklarhet för nutidsmänniskan, ger oss möjlighet att välja vilket ansvar vi vill ta för vår egen hälsa och välbefinnande.

Att leva sitt liv i närvaro

Såhär ser jag på närvaro i livet i stort:

Närvaro är att våga se att varje Nu är nytt och att fatta beslut utifrån det Nuet, inte utifrån trauman i det förflutna eller utifrån rädsla för framtiden.

Den vackraste presenten jag kan ge en annan människa är min fulla närvaro. När jag är närvarande utgår alla mina handlingar från en plats i mig själv från vilken jag orkar se och spegla andra.

Närvaro för mig är att våga lita på att tillvaron bär, trots allt.