Om mig

Jag heter Anna Mattsson och är Certifierad Rosenterapeut sedan 2006.
Jag utbildade mig först till civilingenjör i Teknisk biologi vid Linköpings Tekniska Högskola och tog min examen därifrån år 2000.
Under de år som har gått sedan dess har jag hunnit skaffa mig yrkeserfarenhet som produktutvecklare inom det privata näringslivet, som gymnasielärare på en friskola, entreprenör och som personlig assistent.
Utbildningen till Rosenterapeut (5 års deltidsstudier) har för mig inneburit ett växande på ett personligt plan samt en total yrkesmässig re-orientering.

Varför arbetar jag som Rosenterapeut och KranioSakral behandlare?

Jag arbetar som Rosenterapeut och KranioSakral behandlare för att det ger mig stor glädje.
Jag tycker om att beröra människor på detta lyhörda, respektfulla sätt. I de metoder som jag arbetar med finns ett tillåtande rum som gör det möjligt för klienten att våga känna också på det som finns under ytan. Jag vill värna om det rummet.
Jag känner mig tacksam över att få vara med när spänningar, begränsningar och smärtor släpper hos klienter.
Det är magiska ögonblick när en klient förstår något om vad hon har behövt hålla tillbaka eller vem hon verkligen är. Då påbörjas en process mot växande och läkande. Det berikar mitt liv att få vara en del av detta växande.
Att jag, genom mitt arbete som Rosenterapeut och KranioSakral behandlare, får lov att förmedla denna speciella typ av beröring, närvaro och respekt för det unika i varje individ är läkande, också för mig som behandlare.
I detta arbete tillåts jag att vara med människor under deras masker. Det är vackert.

Yrkesmässig utveckling

Kroppsterapins möjligheter fascinerar mig och jag vill fortsätta att utvecklas yrkesmässigt inom detta område. Jag har deltagit i kurser i KranioSakral Terapi och SomatoEmotional Release vid Upledger Institute Scandinavia och deltar kontinuerligt i fortbildning inom Rosenmetoden. Jag har även fördjupat mina teoretiska kunskaper genom att läsa 20 högskolepoäng Basmedicin. Jag är numera också Introduktionskurslärare i Rosenmetoden och är under utbildning för att bli senior teacher.